#00a89c
1
0
185

Equip Humà

Equip Humà

Estos son els traballadors públics que están al vostre servici en les oficines municipals:

  • L. G. A.: Secretari-Interventor
  • D. S. P.: Tècnic Mig d'Administració General
  • J. A. A.: Arquitecte
  • V. J. I. I.: Alguatzil
  • J. G. R.: Agent d'ocupació i desentrotllament local
  • V. B. P.: Tècnic en Turisme
  • A. Ll. E.: Traballadora Social
  • L. F. I.: Traballadora Social