#00a89c
1
0
107

FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)

AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 1
 • Contractacions EMPUJU: 2

 

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN

Programa de Foment d’ Ocupació per a la contratació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 17.207,40 Euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: Desde del 17 de juliol de 2017 al 16 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Tècnic Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics: 1 persona
  • Realització de treballs técnics requerisquen una especial adaptació de mètodes per a la recuperació i gestió dels recursos naturals y paisatgístios municipals.
  • Colaboració en la preparació i realización de treballs en l’ámbit de l’área tècnica aportant  els seus coneixements.

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓN

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 30.414,48 Euros
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració dels contractes: Des del 3 d’agost de 2017 al 2 d’agost de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Peó Multitasca: 2 persones
  • Neteja d’edificis
  • Neteja de vía pública
  • Operacions bàsiques d’obra pública
  • Aplicació de pintura a murs de tancament d’espais públics
  • Suport en las activitats exercides per la Brigada Municipal
  • Adecentament i organització de magatzems.
  • Operacions de càrrega i descàrrega
  • neteja de jardins
  • Operacions bàsiques de jardineria
  • Tasques de poda
  • Tasques de desbrossament

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea

 

Etiquetes