Ajuntament de Cirat

AEDL
FUNCIONS, HORARIS I DADES DEL PERSONAL

FUNCIONS:

Els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, tenen com missió principal col·laborar en la promoció i implantació de les activitats actives d'ocupació relacionades amb la creació d'activitat empresarial. A aquest efecte, realitzaran les següents funcions:

  • Prospecció de recursos ociosos o *infrautilizados, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d'ocupació en l'àmbit local, identificant noves activitats econòmiques i possibles emprenedors.
  • Difusió i estímul de potencials oportunitats de creació d'activitats entre els aturats, promotors i emprenedors, així com institucions col·laboradores.
  • Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seva consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançament de les empreses.
  • Suport a promotors de les empreses, una vegada constituïdes aquestes, acompanyant tècnicament als mateixos durant les primeres etapes de funcionament, mitjançant l'aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per a coadjuvar a la bona marxa de les empreses creades.
  • Qualssevol altres que contribueixin a garantir la missió principal.

HORARIS:

De dilluns a divendres de 9 a 15 hores

PERSONAL:

Juan Gómez Royo
AEDL Ajuntament de Cirat
Pl. Major, 8
12231 Cirat (Castellón)
Tfn. 964143113
Fax 964143240
Email aedlcirat@cirat.com

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal